ما به دنبال یک شریک سرمایه گذاری در ایران
برای پروژه های مشترک در آلمان، یونان و اتریش ميباشيم.
ما به دنبال یک شریک، نه يك واسطه براى سرمایه گذاری در
پروژه های تجاری با عملکرد بسیار خوب
(گردشگری و صنایع) در اینجا در اروپا هستيم.

اگر سوالی دارید و می خواهید بیشتر بدانید؟

لطفا فقط براى ما به ادرس ذيل ارسال نمائيد:
Arzumanidis Investments,
Magnisias 14 B, GR-14232 Athens

Category:

Tags: